БАРИЕРИ ПОМЕЃУ ЕТНИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО МАКЕДОНИЈА

Република Македонија е мултинационална држава, која исто така е полна со разни култури, обичаи и традиции. Но, меѓу сите националности постои голема дистанцираност.  Дистанцираноста најчесто се гледа како резултат од разликите помеѓу јазиците, културите, тешките економски состојби, како и разликите на менталитетот помеѓу едните и другите.
Најголем причинител за бариери се предрасудите. Во очите на ромите, македонците се претсавени како луѓе полни со предрасуди спрема нив, додека албанците, главно се брутални кон нив. Албанците ги доживуваат македонците како себични, арогантни и превртливи луѓе. На македонците преовладува чувството дека повеќети албанци се агресивни, склони кон корумпирање на други и неедуцирани. Македонците и албанците  не го доживуваат ромите како група што сериозно ги загрозува.
Направени се голем број на анкети од страна на НВО-а низ Македонија за тоа дали има етнички за тоа дали има бариери меѓу националностите. Голем број од испитаниците албанци, имаат силен впечаток дека тие ги прават сите напори за да имаат добри односи со македонците, но македонците не го сакаат тоа. Причината за ваквата состојба, главно, се припишува на припишаната навика на македонците, како мнозински народ, односно „да бидат привилегирани во споредба со другите“ (извадено од брошурата на НВО “Заеднички вредности”).                              .
Кај сите испитувани групи составени од етнички македонци, дистанцата со албанците се припишува на нивниот страв во однос на физичката безбедност и „политиката на присилно создавање етнички чисти населби преку систематско психолошко и физичко насилство“. Овој дискурс е особено изразен и проследен со силни емоции во средините во кои македонците се малубројни.                              .
За Ромите, кои изразуваат највисок степен на подготвеност на интеракција со другите етнички групи, пречка претставува тоа што другите не се подготвени за интеракција со нив. Многу неромски локали воопшто не им се пристапни, а се наведува и дека децата Роми ги сегрегираат во училиштата. Згора на тоа, тие сметаат дека поради нискиот степен на самодоверба, најдобро се чувствуваат кога се повлечени бидејќи така помалку се изложени на ризикот да бидат исмеани или физички нападнати.
После следниве информации дали мислите дека се ова е банално и стереотипно однесување на сите националности во државава, и поради кое се креираат бариери помеѓу нив. Сите треба да го надминеме овој проблем, зашто во западно-европските држави владее мултиетничко единство, па зашто не пробаме и тука да живееме хармонично и без предрасуди.

Creative Commons License
БАРИЕРИ ПОМЕЃУ ЕТНИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО МАКЕДОНИЈА is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 United States License.

1 Коментар »

  1. ydwnnsdhko Said,

    мај 7, 2010 @ 02:21

    7gprzY ndncebvrltsc, [url=http://xzctdyycnkdb.com/]xzctdyycnkdb[/url], [link=http://rdvrgsjhaipi.com/]rdvrgsjhaipi[/link], http://yxvrbpcousjn.com/

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Напиши коментар