Мисија

Во нашиот блог се опфатени темите за меѓуетничкиот живот и соживот. Разбирањето, толеранцијата, културата и обичаите се нештата кои што ќе придонесат за подобрување на условите во кои што живееме.